BestSeller Cenowy – LAPTOP TYGODNIA!

👉 Przyjdź do naszego salonu przy ul. Chemicznej 7

pok. 14 w Lublinie!

👉 Wybierz swój wymarzony sprzęt !

👉 Oferta ważna w dniach  19 – 26 listopad  za 999 zł

👉SPEC i5-520m | 4GB | 128GB SSD | 14,1″ HD 😍

REGULAMIN promocji „Laptop tygodnia”

 1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Laptop tygodnia” („Promocja”) jest COMPUTER ALLIANCE SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 22A, kod 02-703, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700703.
 2. Okres trwania Promocji: od 19.11.2020 r. do 26.11.2020 r.
 3. Miejscem Promocji jest salon sprzedaży COMPUTER ALLIANCE przy ul. Chemicznej 7 pok. 14  w Lublinie  (,,Salon”).
 4. Promocja dotyczy zakupu 1 produktu („Produkt”) w Salonie.
 5. Oferta skierowana jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c.
 6. Uczestnicy Promocji mogą jednorazowo brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.
 7. Jeden uczestnik nie może brać udziału ponownie w kolejnej Promocji.
 8. Podana cena dotyczy laptopa z zainstalowanym systemem Windows 10 Home 64 Bit PL
 9. Warunkiem uczestniczenia w Promocji jest udzielenie zgody na publikację wizerunku uczestnika Promocji na profilu Facebookowym Computer Alliance Sp. z o.o.
 10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 11. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.computer-alliance.pl.
 12. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 19.11.2020 r.

HP 8440p i5 4GB 256GB Nvidia Nvs 3100m cena 999 zł
HP 8440p i5 4GB 256GB Nvidia Nvs 3100m cena 999 zł
HP 8440p i5 4GB 256GB Nvidia Nvs 3100m cena 999 zł