WYGRAJ LAPTOPA NA WAKACJE

WYGRAJ LAPTOPA NA WAKACJE

1. Prześlij w komentarzu swoje ulubione zdjęcie z wakacji wraz z krótkim opisem!

2. Polub i udostępnij posta z konkursem oraz stronę Computer Alliance!

3. Wygraj biznesowego laptopa Dell Latitude e7440!

# Każdy uczestnik może przesłać jedno zdjęcie w komentarzu.
# Zdjęcia można nadsyłać od 25.06 do 30.06. do godz. 12:00.
# Zwycięzcę ogłosimy w środę 30.06 o godz. 15:00 w relacji LIVE na Facebooku
# Warunkiem odebrania nagrody przez zwycięzcę jest zgoda na zrobienie zdjęcia z laptopem w dowolnym salonie Computer Alliance.

REGULAMIN konkursu „Wygraj laptopa na wakacje”

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą: „Wygraj laptopa na wakacje” („Konkurs”) jest COMPUTER ALLIANCE SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 22A, kod 02-972, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700703.
 2. Okres trwania Konkursu: od 25.06.2021 r. do 30.06.2021 r.
 3. Konkurs odbywa się poprzez stronę internetową www.computer-alliance.pl oraz na stronie Computer Alliance na portalu Facebook.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie w komentarzu jednego zdjęcia z wakacji.
 5. Nagrodą w Konkursie jest jedna sztuka laptopa Dell Latitude e7440 z systemem Windows 10 Home.
 6. Oferta skierowana jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c.
 7. Uczestnik konkursu może jednorazowo przesłać 1 zdjęcie.
 8. Warunkiem wygrania konkursu przez Uczestnika jest zgoda na zrobienie i publikację zdjęcia na portalu Facebook i na stronie www.computer-alliance.pl
 9. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.computer-alliance.pl.
 11. Wynik konkursu zostanie ogłoszony w LIVE na Facebooku 30.06.2021 o 15:00.
 12. Zwycięzcą konkursu może być 1 osoba, której zdjęcie zostanie wybrane.
 13. Nagrodę należy odebrać do 14.07.2021. W przypadku nieodebrania nagrody przechodzi ona do kolejnego konkursu.
 14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.06.2021 r.
[]