Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie mogą Państwo przesłać na przykład:

Pisemnie na adres naszej firmy lub formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty w zakładce kontakt

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Miejscowość, data …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Imię, nazwisko i adres konsumenta ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Nazwa i adres przedsiębiorstwa………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U.
Nr 22, poz. 271 z póz. zm.) odstępuję od umowy nr:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zawartej dnia……………………………. w…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Proszę o zwrot kwoty……………………zł (słownie: ……………………………………………………………………)
przekazem pocztowym na adres…………………………………………………………………………………………..
lub przelewem na konto nr……………………………………………………………………………………………………
Zwracam, w stanie niezmienionym towar……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
otrzymany dnia……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
Podpis konsumenta

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Towar należy zwrócić wraz z dowodem zakupu (oryginał paragonu bądź kopia/numer faktury)

Zwracany towar zostanie przyjęty przez naszą firmę tylko wtedy, gdy będzie znajdować się w tym samy lub podobnym opakowaniu, odpowiednio zabezpieczony do wysyłki, a stan samego towaru pozostanie niezmieniony w stosunku do stanu pierwotnego (w jakim otrzymał go Kupujący)

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo rzecz, to proszę odesłać lub przekazać ją nam na adres:

Nasz firma, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.